tirsdag 23. august 2016

Terminliste høst 2016

Terminlisten er sendt ut på e-post - har du ikke mottatt denne informasjonen, gi beskjed til kampenskolesmusikkorps@gmail.com.

Alle aktiviteter er lagt inn i kalenderen og endringer vil oppdateres her.

fredag 18. mars 2016

Kampen skoles musikkorps (KSM) søker ny dirigent for tiltredelse 15. august 2016.

Vår dirigent har bestemt seg for å avslutte sitt oppdrag hos oss etter 10 års tjeneste. Vi søker derfor hans etterfølger. KSM teller omtrent 50 medlemmer, fordelt på hovedkorps, junior 1 og junior 2. Vi søker en dirigent som kan overta hovedkorpset. Det har i dag 28 spillende medlemmer. Fra høsten 2016 vil det telle omtrent 35. Rekrutteringen er god, og medlemsmassen er økende. 

Korpset har en svært god instrumentpark, med bl.a. et stort utvalg slagverkutstyr. Besetningen er ganske bra fordelt i tråd med vanlig korpsbesetning. Korpset har også et band, Kampen Soul Searchers for medlemmer fra 7. klasse og oppover. Vi ønsker at vår nye dirigent også tar ansvar for "Bandet". "Bandet" spiller bl.a. på Kampenjazz hvert år.

Vi øver i Festsalen på Kampen skole hver onsdag fra 16.30 til 18.30. Vi er et aktivt korps med mange forskjellige typer spillinger; feiring av Egnerdagen på Kampen, Kampenjazz, 17. mai og tradisjonsrike jule- og adventsspillinger.


Vi ser etter følgende hos vår nye dirigent:
  • Formell musikkutdannelse, minimum bachelorgrad i utøving eller direksjon med et høyt nivå på enten blåseinsturment eller slagverk. Praktisk, pedagogisk utdanning og relevant dirigenterfaring/-utdanning.
  • Trygg og flink med og rundt barn. Evne til å opprettholde disiplin uten å være autoritær.
  • Søkeren må kunne formidle kunnskap og spilleglede til musikantene. Det er en bevisst tankegang at korpsets repertoar skal favne vidt sjangermessig, noe som bør gjenspeiles i dirigentens formal og/eller realkompetanse
  • Søkeren må vise evne til "se" musikantene som individer og i gruppe

KSM er et veldrevet korps, med et aktivt styre og god støtte i foreldregruppen. Korpset har et tett og godt samarbeid med Kampen skole, men har også musikanter fra andre skoler på barne- og ungdomstrinnet og videregående. 
KSM har en erfaren instruktørstab som dekker alle instrumentene. Musikantene får 30 minutter individuell opplæring på instrumentet i uka så lenge de går i korpset. Dirigenten forventes å være studieleder og den naturlige kontaktpersonen for instruktørene. 

KSM er en viktig kulturbærer i bydelen - det er mye historie i veggene på Kampen skole. Vi forventer at en ny dirigent har respekt for den unike korpstradisjonen som eksisterer på Kampen. 
Korpset fyller 110 år i 2016. Noe av det første en ny dirigent får å gjøre, er å lede jubileumskonserten 6. November, sammen med nåværende dirigent (hans siste opptreden med korpset).

Samlet anslår vi at stillingen utgjør 20 %. Lønn etter avtale. I den grad dirigenten også tar på seg instruktøransvar for enkelttimer, lønnes dette særskilt. Vi ser for oss en prøveperiode på 3 måneder. Søknadsfrist: 5 april 2016.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Britt-Marie Forsudd på e-post bittenfo@hotmail.com eller nåværende dirigent Pål Rullestad på e-post palr0702@me.com - Merk henvendelsen DIRIGENT

Søknad med CV sendes bittenfo@hotmail.com med kopi til palr0702@me.com

onsdag 3. februar 2016

Åpen huskonsert 17. februar 2016


Velkommen til Festsalen på Kampen skole
onsdag 17. februar
kl 18.00 - 20.00

Det blir salg av kake, kaffe og saft!


torsdag 19. november 2015

Vi spiller julen inn!

Det nærmer seg jul og Kampen skolemusikkorps har takket ja til flere spillejobber!

Kalenderen vår er oppdatert med øvelser og spillinger fremover, så følg med om du er musikant, foresatt eller støttespiller.

Det er også få dager igjen til vi holder Julemesse på Kampen skole.

Lørdag 28. november vil det fra klokka 11 bugne av håndverk, kaker og kaffe i foajeen.

Og korpset spiller naturligvis - kom og hør de glade musikanter klokken 13!

onsdag 9. september 2015

Julemesse

Bilde lånt fra sandnesil.no
Litt tidlig med julepynt sier du? Det er få måneder til jul, så la bildet være en liten teaser. 

Lørdag 28. november holder Kampen skoles musikkorps nemlig julemesse i foajeen på Kampen skole.

Følg med, mer info kommer!

mandag 31. august 2015

Terminliste høst 2015

Foto: Anssi Ruuska
Terminlisten er sendt ut på mail 30. august - har du ikke mottatt denne informasjonen, gi beskjed til kampenskolesmusikkorps@gmail.com.

Samtlige aktiviteter er lagt inn i kalenderen og endringer vil oppdateres her. 

Vi tror dette blir en fin musikkhøst!

søndag 23. august 2015

Vi spiller på Internasjonal torgdag på Grønland

Lørdag 29. august 2015 kl. 13:00 - 17:00 svinger det på Grønland!

For 20. år på rad arrangerer Bydel Gamle Oslo Internasjonal torgdag. Frivillige lag og organisasjoner viser seg frem denne dagen og Kampen skoles musikkorps spiller. Arrangementet innebærer at det settes opp scene i veien, og at Grønland stenges for biltrafikk.

Musikantene møter opp på Grønland Torg kl 12.20 i korpsgenser eller pique-skjorte.